קורס תטא הילינג

קורס מרתק מאיר עיניים אודות שיטת הטיפול: תטא הילינג”, והקשר לעולם הקבלה.
כאשר רוב חוקי הנפש מבינים להגדיר את רמות התודעה האנושית, הגיעו רובם למסקנה
המתבקשת כי רשמי תת ההכרה קובעים באופן משמעותי את אופן תפיסת העולם וכן את
אופן גילוי המציאות לאדם.
כאשר טראומות, פחדים, תבניות מקולקלות ועוד הופכים להיות חלק אינטגרלי ממציאות האדם,
נמצא האדם ככבול ואסיר בעצמו.

תטא הילינג היא שיטה מופלאה המאפשרת חיבור ישיר לבורא כל אשר ישנו ולקודד בקלות ובפשטות
את כל רשמי תת ההכרה שבאדם. השינוי ניכר באופן מידי ומשמעותי ביותר. כל אחד יכול לקחת
חלק בכתיבת תסריט חיו.

הבוגרים מקבלים תעודה מטעם איגוד התטא הילינג העולמי של ויאנה סטייבל.

אוכלוסיית יעד:
כל אדם שמבקש להיות מודע ולחולל שינוי בעצמו ובאחרים בקלות ובפשטות על ידי חיבור לבורא
כל אשר ישנו ושינוי רשמי תת ההכרה שבתוכו.

1,800