קורס רפואת התדרים

קורס מרתק המבוסס על ספרו של דר’ ריצארד גרבר המקנה כלים רבים
למבקשים לטפל בדרכי הרפואה המשלימה ובשיטת רפואת התדרים

אוכלוסיית יעד:
כל אדם המעוניין לעסוק בטיפול לעצמו ולאחרים מדרכי עולם הרפואה המשלימה
בשיטת רפואת התדרים

2,800