קורס ע”ב השמות הקורס המלא (כולל עליות)

בני ישראל יוצאים ממצרים וניצבים מול הים כשהמצרים מבקשים להורגם. מיד פנוים למשה רבינו לבקש מאל עזרם,
משה פונה לבורא לבקש את ישועתו והבורא משיב לו : וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ.

ובאותו הלילה בספר שמות פרשת בשלח פסוקים יט’, כ’, כא’ נותן הבורא למשה ולבני ישראל את סוד ע”ב השמות
בשלושה פסוקים רצופים בעלי 72 אותיות כל אחד בדיוק.
בנוסחאות ייחודיות שמלמד הקב”ה את בני ישראל הם מצליחים לעשות בסודות אלו שימוש מופתי ולפעול למעלה
מהטבע הגשמי וחווים גילויים ניסיים שלא נשמע כמותם כגון פתיחת הים, והורדת המ”ן ועוד פלאים רבים.

המקובלים הגדולים של האומה היהודית מוסרים סודות מופלאים אלו לדורות הבאים כדי לאפשר שימוש
מסוים לשינוי ותיקון הכלים הנפשיים והתודעתיים שלנו כדי להתקדם באופן ההתפתחות ברוחני והגשמי כאחד,
בצורה קלה ומעמיקה כאחד.

קורס מופלא משולב התכנסויות (שימוש מדיטטיבי) המאפשר תכנות מדויק ומלא של תת ההכרה להבנה ושינוי
התהליכים שעוברים על האדם באופן פרטני וייחודי.

5,700