קורס מרצים מלמדים

רבי ישמעאל אומר, הלומד תורה על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד,
והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

מרכז נופך פותח את שעריו לכל אנשי החינוך, המטפלים והמבקשים להעביר
את הידע הנפלא והמתמיר של חכמת הקבלה לכל נפש שמבקשת ללמוד ולהתפתח.
במהלך ההכשרה יקבלו התלמידים ידע וכלים ייחודים שיאפשרו להם ללמוד כיצד
להעביר את התלמידים אותם ילמדו את תהליכי ההתפתחות הרוחנית כדי להכניס
אותם לשערי הקבלה העצומה והמבורכת.

לאחר שמשתתפים יגישו עבודת סיכום ושיעור וידיאו מוקלט את החומר הנלמד ויציגו
כישורים רלבנטיים להעברת הידע על-פי שיטתה הייחודית של מרכז נופך המבוססת
על חכמת המקובלים הגדולים לדורות, יוכלו להתכלל כחלק מצוות המרצים של המרכז.
תלמידים שירצו להיות עצמאים בשטח יוכל לקיים שת”פ מול המרכז.

אוכלוסיית יעד:
בעלי רקע בעולם החינוך, האימון וחכמת הקבלה ואלו המבקשים להיכנס לתחום הוראת הרוח!

3,600