קורס מפתח שלמה

אודות קורס מפתח שלמה ייחודי ביותר הנלמד רק במרכז נופך !
הקורס עוסק ברבדי הקבלה המיסטית הקדושה, כפי שעסקו בהם גדולי מקובלי האומה
מתוך הספר מפתח שלמה וספרי מקובלים רבים מיוחס בעיקרו לשלמה המלך ע”ה.
הקורס מקנה ידע טיפולי מעמיק מאוד ומקנה כלים להשגה רוחנית גבוהה ביותר!

6,200