קורס גמר תיקון

קורס ייחודי המאפשר לתלמידיו להעמיק אל תוך פנימיות לימוד חכמת הקבלה
המיסטית והמדיטטיבית כפי שנמסרה לימים בכתובי המקובלים של האומה היהודית, גדולי הדורות.
הלימוד מאפשר הרחבה תודעתית עוצמתית ביותר ורכישת כלים יישומים למימוש תהליכי התפתחות
פנימית עמוקה ביותר עם השגה רוחנית לתפיסת המציאות העליונה והכרת הבורא.

אוכלוסיית יעד:

כל אדם שליבו ונפשו מבקשים לחקור ולגלות את המציאות האמתית העליונה ואת רזי
חכמת הקבלה המיסטית המדיטטיבית והפילוסופית.
כמו כן הלימוד נכון לכל אדם שעוסק או מבקש לעסוק בטיפול, אימון, תקשור, מיסטיקה ועוד.

1,260