על ספר האלימה

ספרי הרב משה אלרואי אלון ידע שלא יסולא בפז.
מומלץ ביותר על מנת להרחיב את סל הכלים
וההתפתחות האישית ומהווים כלים עוצמתיים למטפלים ולהשגה רוחנית .
הספר עוסק בביאורי אור פשוט על ספר האילימה הנכתב מפי המקובל
האלוקי רבי משה קורדובירו

180