מנוי שנתי

מנוי חודשי לשנה

אנו פותחים את שערינו למענכם ולמען כל ישראל
קורסי מרכז נופך האינטרנטים והספרים הדיגיטלים !
בעלות של 97 ש”ח לחודש למשך שנה
מכספי המעשרות

1,164