פתיח כוונות לפני תיקוני נרנח”י

תיקוני נרנח”י – שיעור קומה (מסודות תיקוני זוהר, תהילים ותורת ישראל) – פתיח כוונות לפני תיקוני נרנח”י