חלק ב כולל לוח תקשור

סדנת תקשור (מפגש 1 – 6 שעות) – כולל לוח תקשור – חלק ב