חותמות אפליקציה – מומלץ להפעיל את השמע להעלאת גלי המוח לתטא. מבדיקה שערכנו העלאת גלי המוח לגלי תטא מגבירה משמעותית את פעולת החותם.

חותמות אפליקציה – מומלץ להפעיל את השמע להעלאת גלי המוח לתטא. מבדיקה שערכנו העלאת גלי המוח לגלי תטא מגבירה משמעותית את פעולת החותם