חותם 34 השראת הברכה, הצפנה מחמידה, שבירת עיני בישא של הבריות והכנעת הקינאה

חותמות אפליקציה – חותם 34 השראת הברכה, הצפנה מחמידה, שבירת עיני בישא של הבריות והכנעת הקינאה