הפעלת המכשיר – טיפול

סדנאת רפואת התדרים 10/11/21 – סדנאת הפעלת המכשיר – טיפול