חותם 5

ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים​

והוא באשר יורה בוראו להסיר מאיתו הלוט ולהכניסו לראות במראות הנבואה ורוח הקודש להבין נפלאותיו, יתברך. והוא שיעיד עליו יודע התעלומות שלא ישוב עוד לכסלה לקיים בו ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים.

יהוה

הרי
לראות מבעד ללוט
שאה
לעלות בסולם הדרגות העליונות
ראה
השגת השגחתו הפרטית
הזי
פתחון העניים והאוזניים לקבל ההכוונה ממלאכיו ומשרתי שמים

צחצח"יה

הרא"ה
ראיית טעמי וסתרי התורה

איטמ"ון

יהו"ה מל"ך
להשיג ההשגחה הפרטית

טבטב"אל

אב"ן
למראות רוח הקודש

הדרני"אל

היריע"ה
טהרה גדולה לעוסקי שמו