חותם 3

שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוש לעולםישב​

ונכון לו שיתבטלו עיניהם הרעות של הבריות מאיתו. ויסתלקו הרוחות והמזיקים ואלו מריעין הבישין. ויסורו ממנו הקללות וההקפדות ולא יזיקו לו לגופו ונפשו ולבני ביתו ולכל אשר לו וינקהו בוראו מאלו אמן נצח סלה ועד.

יהוה

ייי
בתפארת יסורו החיצונים ויתבטלו הקליפות
כהת
טהרה רבה
אלד
ולא תשלוט בו עין רעה
לאו
לסלק המזיקים המבקשים להרע לו

טפטפ"יה

ע"ל מג"ן
מגן ושומר לו ולכל אשר לו

פצפצ"יה

הקר"ן
בשופר להבעית השטן מקטרוגו

זבטיה"ו

הב"ל
לזכך הבל פי הבריות

אבצנגו"ש

תב"ן
להשמיד המפגעים והמרעין בישין