חותם 2

הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד​

נכון הוא לכבוד הבריות ולמבקשי התהילה וטוב שידע שהכבוד להקב"ה. והוא גם כן לבריאות גופו ואיזון נפשו מסוד קו האמצע העושה שלום במרומיו.

יהוה

מהש
מעולם הוא שמך לרפואה
ענו
ענווה מול בוראו
יזל
ביטול פרץ כעס וזעם
סאל
משפיע לכל חי רצון

פלפלט"יה

כבו"ד רי"ב
השלום לבריות ולו

טבטב"אל

חמ"ה
להעשירם בגשמיות ורוחניות

זבטיה"ו

הכבו"ד
שמספר ספר הכבוד

ספק"ס

צר"י
לרפואה על מסנגרי ישראל