חותם 1

נחוניאל דוחיה צדקיה פרסיאל​

נכון הוא למשיכת שפעו, יתברך. להשימו על נתיב חיים מוצלח לו ולבני ביתו, ימלא בעושר והצלחה. טוב הוא לעסקיו, טוב הוא למחשבות ליבו בחומר וזיכוך נפשו בארץ. טוב הוא ללימודו בחכמות אלקים. וה' יתברך יסייע לו באלו אמן.

יהוה

סאל
פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון
כהת
טהרה רבה
וול
המוציא מן הכח אל הפועל
רהע
למשוך מילוי החסדים אל כליו

צחצח"יה

יא"ר
ברכת הכהן הגדול

פלפלט"יה

מצדי"ק
מראה זכויותיו להצדיקו

אדרי"גון

מבור"ך
יבורך מברכותיו יתברך

פצפצ"יה

הצר"ה הל"ך
להרחיק הצרה מאיתו