תקשור עפ”י חכמת הקבלה -חלק א

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 860

קורס אינטרנטי

שיעורים: 7

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪1,200

תקשור עפ”י חכמת הקבלה -חלק א

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 860

קורס אינטרנטי

שיעורים: 7

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪1,200

תיאור הקורס