תיקוני גוף נפש 

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 170

קורס אינטרנטי

שיעורים: 50

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

תיקוני גוף נפש 

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 170

קורס אינטרנטי

שיעורים: 50

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

תיאור הקורס