קבלה יישומית

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 380

קורס אינטרנטי

שיעורים: 5

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות ₪990

קבלה יישומית

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 380

קורס אינטרנטי

שיעורים: 5

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות ₪990

תיאור הקורס

קורס ייחודי המלוקט מכתבי המקובלים האחרונים והראשונים ועוסק בסודות מופלאים מרזי הבריאה כגון: זמני הפעלת מלאכים והכוחות הפועלים והנפעלים, דרכי פעולת המקובלים כדי להטיב עם האדם במישור הרוחני והגשמי ובכל הממדים, פעולות לביטול מחלוקות ואויבים ואיזונים קארמתים, המשכת שפע רב ביטול הסכמים נשמתים ותדרים שליליים שאינם משרתים את ההתפתחות של האדם עד כדי מימוש נתיבי חיי האדם לגמר תיקון