עסקינן

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 600

קורס אינטרנטי

שיעורים: 21

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

₪3,600

עסקינן

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 600

קורס אינטרנטי

שיעורים: 21

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

₪3,600

תיאור הקורס