מרצים מלמדים

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 29

קורס אינטרנטי

שיעורים: 40

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪980

מרצים מלמדים

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 29

קורס אינטרנטי

שיעורים: 40

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪980

תיאור הקורס