מפתח שלמה

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

94 משתתפים:

קורס אינטרנטי

שיעורים: 39

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪5,800 לא כולל את ספר מפתח שלמה

מפתח שלמה

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

94 משתתפים:

קורס אינטרנטי

שיעורים: 39

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪5,800 לא כולל את ספר מפתח שלמה

תיאור הקורס

אודות קורס מפתח שלמה ייחודי ביותר הנלמד רק במרכז נופך ! הקורס עוסק ברבדי הקבלה המיסטית הקדושה, כפי שעסקו בהם גדולי מקובלי האומה מתוך הספר מפתח שלמה וספרי מקובלים רבים מיוחס בעיקרו לשלמה המלך ע”ה. הקורס מקנה ידע טיפולי מעמיק מאוד ומקנה כלים להשגה רוחנית גבוהה ביותר! לימוד ייחודי וגבוה שנמסר רק לראויים להשגות רוחניות גבוהות!