עופרת

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 2,000

קורס אינטרנטי

שיעורים: 5

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪990

עופרת

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 2,000

קורס אינטרנטי

שיעורים: 5

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪990

תיאור הקורס

שחרור מעין הרע חסימות וכשפים
שחרור הנפש מאחיזת הקליפות
וביעור ניצוצות הקודש המפוזרים
כליאת הנפש בתדרים נמוכים אינה נעשת רק מעין רעה!