מרצים מלמדים עמותה

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 910

קורס אינטרנטי

שיעורים: 13

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪980

מרצים מלמדים עמותה

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 910

קורס אינטרנטי

שיעורים: 13

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪980

תיאור הקורס

מרכז נופך הינו גוף הפעיל משנת 2001 בישראל ועוסק בחקר, לימוד והפצת חכמת הקבלה האותנטית והמסורתית של תורת ישראל.
לאחר פיתוח ייחודי של תוכנית: “מרצים מלמדים”, הפקנו את מסלול ההכשרה שמאפשר ללומדיה לקבל כלים ייחודים של התפתחות והעברת הידע לכל דורש.
התלמידים ילמדו להעביר את קורסי המבוא של מרכז נופך, באופן פרונטלי או אינטרנטי.
כמו כן יעברו התלמידים התפתחות משמעותית אישית במהלך ההכשרה.
תוכנית ההכשרה
ההכשרה תתבצע באופן מקוון ע”י שיעורים מוקלטים אותם יצטרך התלמיד ללמוד באופן עצמאי.
התלמידים ידרשו לעמוד במטלות המתבקשות כדי להיות זכאים לתעודת ההסמכה מטעם מרכז נופך.
כמו כן יתכנו מפגשים פרונטאליים ו/או אינטרנטיים באון ליין לצרכי ההכשרה בהתאם לדרישות המרכז.
המטלות המתבקשות
התלמידים יצטרכו להגיש עבודת סיכום שתקיף את החומר הלימודי
התלמידים יצטרכו להעביר שיעור אינטרנטי (מוקלט) בו יבדקו יכולות ההוראה של התלמיד
התלמידים יצטרכו להכין 5 מפות ניתוח ביחידת הלימוד הרלבנטית
רשימת המטלות יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטות סגל מרכז נופך
תוכנית ההעסקה בגמר ההכשרה
לתלמידים הזכאים לתעודת ההסמכה יתכנו מספר אפשרויות העסקה:
אפשרות א’
העסקה כשכיר (מותנה בפתיחת קורסים)
אפשרות ב’
העסקה כפרילנסר (המשתלם ייקח חלק פעיל בפעילות)
המשתלם יוכל ללמד קורסים אינטרנטיים או פרונטאליים ע”פ הנחיות מרכז נופך. ויהיה זכאי לתמלוגים של 50% מסך ההכנסות בגין הקורסים אותם ילמד.
כמו כן יורשה התלמיד לשווק ולמכור את ספרי המרכז, את קורסי המרכז ושאר מיני שירותים ומוצרים אותם יאפשר המרכז לתלמיד לשווק במסגרת העסקת התלמיד.
ובגין אלו יהיה זכאי לתמלוגים עד 20% בהתאם למוסכם בהסכם ההתקשרות שיחתם במידה והתלמיד יבחר באפשרות זו.
אפשרות ג’
עם גמר ההכשרה יחליט התלמיד שהוא מעוניין להמשיך את דרכו באופן עצמאי ללא שת”פ עם מרכז נופך.
במקרה כזה הפיקדון בסך 2800 אותם הפקיד התלמיד בתחילת ההכשרה יפרע ודרכנו ייפרדו בברכת הצלחה