גמר תיקון

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 1,487

קורס אינטרנטי

שיעורים: 210

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪980

גמר תיקון

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 1,487

קורס אינטרנטי

שיעורים: 210

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪980

תיאור הקורס