תיקוני נרנח”י – שיעור קומה (מסודות תיקוני זוהר, תהילים ותורת ישראל)

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיקוני נרנח”י – שיעור קומה (מסודות תיקוני זוהר, תהילים ותורת ישראל)

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

תיקוני נרנח”י – שיעור קומה (מסודות תיקוני זוהר, תהילים ותורת ישראל)