תיקון כרת

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

6780

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

חופשי

תיקון כרת

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

6780

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

חופשי

תיאור הקורס

לימוד מעמיק במניין על מסכת כריתות לתיקון 36 עוולות המביאים לאדם כרת נשמתו משורש נשמת האומה התיקון חשוב ביותר ומבוסס על הלימוד מכתובי אורח החיים הקדוש מומלץ מאוד ללמוד בו אחר חצות הלילה (ככול שניתן) ועוצמתו חזקה ביותר במידה ונעשה שימוש בלימוד זה במשך 40 יום

תיקון כרת- שיעור 1

תוכן הקורס