תיקון הנפש

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 351

קורס אינטרנטי

מספר שיעורים: 3

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

תיקון הנפש

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 351

קורס אינטרנטי

מספר שיעורים: 3

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

תיאור הקורס