תוכנית הזכיינים של מרכז נופך

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 120

קורס אינטרנטי

שיעורים: 7

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: חינם

תוכנית הזכיינים של מרכז נופך

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 120

קורס אינטרנטי

שיעורים: 7

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: חינם

תיאור הקורס