תקשור למתקדמים מחזור 29.5.24

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תקשור למתקדמים מחזור 29.5.24

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
התחל

קורס תקשור למתקדמים מחזור 29.5.24

תוכן הקורס