תטא הילינג

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

200 משתתפים

קורס אינטרנטי

6 שיעורים

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪1,800

תטא הילינג

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

200 משתתפים

קורס אינטרנטי

6 שיעורים

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪1,800

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
התחל

הסמכת מטפלים- תטא 1; תטא הילינג 8/21; תטא מחזור 0122; תטא הילינג 1022;

הסמכת מטפלים-תטא 1

תטא הילינג מחזור 2

תטא הילינג מחזור 3

תטא הילינג מחזור 4