סדנת תקשור כולל לוח תקשור

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

סדנת תקשור כולל לוח תקשור

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
התחל

סדנת תקשור (מפגש 1 – 6 שעות) – כולל לוח תקשור