סדנה משולשלת: 10.4.24

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

סדנה משולשלת: 10.4.24

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
התחל

סדנה משולשלת: תקשור, עופרת ושחזור גילגולים – מפגש מלא (1)