קורס מרצים מלמדים

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

קורס מרצים מלמדים

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
התחל

מרצים מלמדים; מרצים מלמדים עמותה; מרצים אורחים;

מרצים מלמדים

מרצים מלמדים עמותה

מרצים אורחים