מערכת עליונה ( תיקוני רי”ו ונשמות צדיקים )

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 150

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

מערכת עליונה ( תיקוני רי”ו ונשמות צדיקים )

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 150

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏360.00 ₪
התחל

מערכת עליונה (תיקוני רי”ו ונשמות צדיקים) – מערכת עליונה תיקוני ריו ונשמות