מנטורינג ישראלי

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 130

קורס אינטרנטי

שיעורים: 12

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪720 ללא התמחות

מנטורינג ישראלי

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 130

קורס אינטרנטי

שיעורים: 12

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪720 ללא התמחות

תיאור הקורס