כנסים והרצאות

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

כנסים והרצאות

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
התחל

כנס שפע בשפע; כנס יג’ מידות הרחמים; כנס אחישנה; כנס תיקונים;

כנס שפע בשפע

כנס י"ג מידות הרחמים

כנס אחישנה

כנס תיקונים