קורס גמר תיקון

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

קורס גמר תיקון

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

קורס אינטרנטי

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
התחל

גמר תיקון

תיקון כרת

תיקון הנפש

קורס גמר תיקון; תיקון כרת; תיקון הנפש;