פעילויות חוץ משולבות לימוד

לתת -את השורש הנפלאה “נתן” ,אפשר לקרוא משני הכיוונים.

להעניק זה להתפתח ולקבל חזרה השגות רוחניות והתפתחות אין סופית.

כחלק מפיתוח תדרי ההשפעה בקרב לומדי המרכז שמבקשים להשיג השגות רוחניות גבוהות ולהתמיר את כליהם הארציים לכלים רוחניים שמאפשרים את מימוש התכנים האדירים של חכמת הקבלה למימוש חלק מחשבת הבריאה הרלבנטי לכל אדם, מקיימת קהילת מרכז נופך מספר מגוון של פעולות לטובת הכלל כגון: חלוקות מזון לנזקקים, ביקורי חולים בבתי חולים, סיוע לקשישים, סיוע לילדים במערכות החינוך וכל פעולה ועשיה שמהותה השפעה ועזרה לזולת.