השתלמויות והעשרה לחברי הקהילה

מעת לעת נערכים במרכז נופך השתלמויות שמהוות התמחויות ללימודי המרכז על מגוון ההרצאות, סדנאות וקורסים המוצעים לציבור הרחב בכלל ולחברי הקהילה בפרט.

לימודים גבוהים בשיטת האורות הגבוהים יוכלו חברים מתקדמים להשתלב בהם ולהעמיק את הכלים וההתפתחות הרוחנית באופן משמעותי ביותר.