ספר עסקינן

ספר עסקינן. ספר מעמיק שעוסק בשמותיו של השרף (מלאך) מטט”רון. הספר כולל 72 שמות קודש ושמות היוצאים מהם ומאפשרים עשייה בכוונות. ולאלו העוסקים בקודש (ברמת השגות רוח) נמצאים ביאורים אודות השבעות והפעלת הכוחות הרלבנטים לשם מימוש המעשה בעזרת השמות הללו. הספר מבוסס על ספר “החשק”, שכולו עוסק ברזי חכמת הקבלה בעניין מטט”רון. ספר ייחודי שמומלץ לעוסקי רוח וקבלה.