ספר על מפתח שלמה

ספר על מפתח שלמה. ספר פירוש אודות ספר “מפתח שלמה המלך” העוסק בקבלה מעשית גבוה ביותר. הספר מומלץ אך ורק לשם לימוד ולא לשם עשייה ונמצאים הכתובים בו כמסוכנים ללומדיו ועל אחת כמה וכמה לעוסקיו בשל הפעלת כוחות עצומים על ידו. הספר נלמד רק בחדרי חדרים ואינו מומלץ למכירה חופשית.