ספר הברכה

ספר הברכה עוסק בעיקרו בחניכת העוסקים בו לתדרי הריפוי של אורות החסדים, ממשפחת לימודי התדרים הטיפוליים של “הרייקי היהודי סוג 1+2+3”. בתהליך הלימוד בספר הקוראים זוכים להתחבר לתדרי הריפוי ויכולים לעסוק בו ממש לשם ריפוי עצמי וריפוי אחרים. כמו כן הקריאה בספר מאפשרת לקורא לעבור תהליך התפתחותי גבוה ביותר תוך חשיפה לאורות הקבלה המיוחדים, המאירים לכל דורש. התהליך מורגש במה שמכנה הקבלה בשם “התעוררות הנקודה שבל”ב” ובכך מפעילה תדר חדש בקורא ופותחת צוהר לעולם רוחני נפלא שאין כמותו לגלותו