מרכז נופך הינו מרכז העוסק בחקר, לימוד והפצת רזי חכמת הקבלה האותנטית המסורתית על דרכה של היהדות האורתודוקסית המקורית כפי שנשתמרה לדורות.
כלל הרצאות, הסדנאות והקורסים הנלמדים מבוססים על כתובי הקודש המוכרים לכל: רבי שמעון בר יוחאי, הרב אברהם אבולעפיה, כתובי ההאר”י הקדוש, כתובי רבי חיים ויטאל, כתובי רבי משה קורדווארו, רבי יהודה הלוי אשל”ג, ועוד רבים מגדולי האומה. מרכז נופך עוסק בלימוד החומר הנלמד וביישומו.

נכתבו 12 ספרים (ועוד היד נטויה) לשם כך’ על-ידי משה אלרואי אור אלון מייסד המרכז ומפתח התכנים הנלמדים.
הספרים המיוחדים משמשים את תלמידי המרכז העוסקים בלימוד על פרטיה בכפוף לתוכניות הלימודים הייחודיות ללימודי חכמת הקבלה על עומקיה.
עד כה הספרים טרם הופצו לכל החפץ לרכושם, ונמסרו בדלתיים סגורות רק לתלמידי המרכז. הידע נמסר לכל החפץ להרחיב את דעתו ולחולל שינוי משמעותי בחייו לרבות השגות רוחניות רבות מעלה.