אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של מרכז נופך (להלן “המרכז”/”הבעלים”) https://www.merkaz-nofach.co.il/ ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ו/או לאפליקציה סלולרית בעלת אותו שם או שם דומה (ככל שתהיה) (להלן: “האתר”/”המרכז” “מרכז נופך”). האתר מאפשר ביצוע רכישות של מוצרים ושירותים (קורסים סדנאות ומפנה לטיפולים אישיים) בישראל ומחוצה לה. כל הרכישות והביטולים של מוצרים ושירותים מן האתר יהיו על פי תנאי מדיניות זו. למרכז הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת. המחירים באתר כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת במפורש. המדיניות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת באופן שווה לשני המינים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

גיפט קארד – כרטיס מתנה
האתר מאפשר או יאפשר לך לרכוש שירותיו עבור אחרים. מימוש כרטיס מתנה כפוף לתאריך תפוגתו, ולתנאים הכלליים לקבלת השירות כמפורט במדיניות זו.

אספקת המוצרים והשירותים
לאחר ביצוע הזמנה באתר וקבלת אישור חברת האשראי לתשלום תהיה זכאי לשירותים או למוצרים שרכשת. במידה ורכשתם קורס אונליין תקבל מיד גישה אינטרנטית אליו.

המרכז שואף לכך שכל מוצריו יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, תהיה זכאי לפנות למרכז ולהתריע על כך ולהשיב את המוצר בצירוף הוכחת קניה. המרכז יבדוק את התלונה, ויהא רשאי לאחר הוכחת הפגם להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות אותך בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז. במידה ומוצר לא יהא במלאי, המרכז יפנה אליך ויבטל הזמנתך או יציע לך לספק את המוצר באיחור, או להחליפו באחר, על פי בחירתך.

המרכז אוהב לקוחות מאושרים, ולכן במידה והתחרטת עוד לפני שהמוצר נשלח אליך תוכל בקלות וללא עלות לבטל את הזמנתך.

המוצרים ישלחו לכתובת אותה הזנת במערכת ככתובת למשלוח ובמידה ומדובר בחברת שליחויות עליך גם לפרט טלפון זמין ליצירת קשר עמך, במידה ובחרת משלוח רגיל, המוצרים מטופלים ונשלחים תוך 2-3 ימי עסקים ממועד ההזמנה. זמן הגעתו המשוער של המשלוח כשבוע ימים בדואר רגיל ו- 3-5 ימי עסקים בדואר מהיר באמצעות חברת שילוח בשעות העבודה 9:00-18:00 . עם זאת בעלי האתר לא יישאו באחריות בגין איחורים באספקה או אי אספקה הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתם דוגמת שירותי הדואר, חברת השליחויות, אסונות טבע, שביתות כלליות, בעיות תחבורה וכיו”ב.
עלויות דמי המשלוח אשר ייגבו ממך בעת ההזמנה הם:

משלוח רגיל בישראל – 20 ₪ דמי משלוח.
ברכישה של מעל 200 ₪ – לא ייגבו דמי משלוח רגיל בישראל.
משלוח באמצעות חברת שליחויות 30 ₪ דמי משלוח.
ברכישה של מעל 300 ₪ לא ייגבו דמי משלוח מהיר בישראל.
דמי משלוח לחו”ל 40 ₪.
ברכישה מעל 400 ₪ לא ייגבו דמי משלוח לחו”ל

ביטולים והחזרות
אתה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אלא אם יש לכך התייחסות ספציפית במדיניות זו, ואז היא זו שתקבע.
אנו מקווים שאהבת את הפריט/ים שרכשת, אבל אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה, באפשרותך לבטל את הזמנתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, ובכפוף לכך שהמוצר יושב לידי בעלי האתר באריזתו המקורית שטרם נפתחה, שתוכח הרכישה, שלא נעשה בהם שימוש והם אינם פגומים והתווית עדיין מוצמדת אליהם. ספר אשר נפתחה אריזתו, לא יהיה ניתן לבטל עסקה בגינו.

תקופת הביטול של שירות, למעט אם יש לגביו התייחסות ספציפית בפירוט השירותים למטה ,14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת אישור עליה במייל, לפי המאוחר, אך לא פחות משני ימי עסקים לפני קיום אירוע פרונטלי או אינטרנטי. במידה וקיבלת חומרים אינטרנטיים, דמי הביטול שיושבו לך לא יכללו את החלק היחסי של החומרים שניתנה לך גישה אליהם באתר, שמחיריהם יפורטו במועד ההתקשרות, עם זאת, זכות הגישה שלך לקבוצות הדיון של המרכז בפייסבוק לא יבוטלו.

בגין כל ביטול של מוצר או שירות, אשר לא נקבעו לו דמי ביטול מפורשים במידיניות ביטולים זו, יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך. דמי משלוח לא יושבו.

למעט אם מפורט במפורש בסעיף מיוחד, כל תחשיב החזר יעשה על פי המחיר ששילם הלקוח בפועל, עם זאת, בכל מקרה בו יחושבו דמי ביטול או תשלומים שחובה על הלקוח לשלם בעת ביטול, יחושבו אלה לפי המחירים המלאים של המפגשים, המוצרים, השירותים המופיעים במחירון המרכז. בכל מקרה כל מתנה אשר התקבלה בעת ההרשמה ללימודים, אשר מומשה על ידיך, תשולם במקרה של ביטול על פי ערכה במחירון המרכז במועד הביטול. התשלום יושב לך באותו אופן בו שילמת תוך 7 ימי עסקים ובכפוף למועדי טיפול חברת האשראי.

כל תכנית לימודים או התפתחות אישית אשר כוללת שימוש בהרצאות, מדיטציות ותוכן דיגיטלי אחר אשר יועלה לאתר, תכלול גישה עבורך אל כל התכנים עליהם שילמת. הגישה הזו תקנה לך רשות לעשות שימוש בכל התוכן הדיגיטלי שבכרטיסך לכל תקופת היותך מנוי או חבר בקורס או תכנית לימודים במרכז (ואם לקחת קורסי המשך גם במהלכם) ועד חצי שנה לאחר סיום הלימודים במרכז. הגישה אינה מקנה לך רשות להוריד תכנים או להעביר אותם לאחרים ואינה מקנה לך זכויות בתוכן למעט השימוש כאמור.

קורסים
זכות הביטול של קורס תהיה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מייל אישור על כך, על פי המאוחר, ובלבד שתתקבל לפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, או יומיים לפני תחילת הקורס, אם ההרשמה היתה טלפונית. במידה והלוח ירצה לבטל את הקורס לאחר התחלתו ועד תחילת השיעור השני, עלות הביטול תהיה 10% מעלות הקורס, במידה וירצה לבטל את הקורס לאחר תחילת השיעור השני, עלות הביטול תהיה 50% מערך הקורס.
צרכן עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יוכלו לבטל העסקה הטלפונית תוך 4 חודשים מקבלת מסמך זה, ובכפוף להוכחות על פי חוק ולתשלום עלות השיעורים אשר נכח בהם.

קורסים חיצוניים
המרכז מאפשר לתלמידיו לרכוש קורסים של מרצים חיצוניים. על אף שהמרכז מכיר את המרצים ומאפשר להם להרצות במסגרתו, אין המרכז אחראי לתוכן הקורסים ולהתקשרותך עם המרצים. התקשרותך עם המרצים היא על פי התנאים שייקבעו ביניכם ובאחריותך לבחון אותם והתאמתם לך. תנאי הביטול של הקורסים החיצוניים ייקבעו בינך ובין המרצה.

קורסים אינטרנטיים
המרכז מאפשר לתלמידיו לרכוש קורסים אינטרנטיים באתר https://vimeo.com/home (להלן “וימאו”). מיד עם רכישה תקבל גישה לקורסים האינטרנטיים. המידע נועד לך באופן אישי ואסור לך לתת גישה או את פרטי הגישה שלך לאף אחד אחר. מרגע רכישת קורס אינטרנטי וקבלת גישה לתכנים שלו, תוכל לצפות בכל התוכן שלו ולפיכך לא ניתן יהיה לבטל את הקורס האינטרנטי. ידוע לך כי בנוסף על תנאי מדיניות זו, יחולו על השימוש שלך בקורסים האינטרנטיים שבאתר וימאו, גם כל תנאי השימוש של וימאו וכל המסמכים המשפטיים של וימאו. עליך לבדוק מסמכים אלו ואתה כפוף להם. האתר לא יהיה אחראי למערכת היחסים בינך ובין וימאו ואתה תשפה את האתר בגין כל נזק שעלול להגרם לו בשל הפרה שלך את תנאי אתר וימאו.

קורס מלמדים וקורסי הוראה נוספים
מסלולים אלו כפופים לבחינה של המועמד על ידי המרכז על פי שיקול דעת של המרכז, וקבלתו למסלולים אלו, וההרשמה אליהם פרונטלית.

טיפולים אישיים
לא ניתן להזמין טיפולים באתר אלא טלפונית. טיפולים אישיים נעשים על ידי מטפלים של המרכז ו/או מטפלים חיצוניים וההתקשרות בינך ובינם תיעשה בנפרד על פי תנאי ההתקשרות של כל מטפל.

תשלום
על מנת לבצע רכישה באתר של שירות או מוצר יהיה עליך למסור פרטים אישיים ופרטי זיהוי כגון שם, טלפון, כתובת וכדומה. אתה מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד. אינך מחויב במסירת פרט זה או אחר אך הימנעות ממסירת פרטים עלולה למנוע ממך את הרכישה. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר וזאת כדי להגן על בטיחות לקוחותינו והם כפופים למדיניות אבטחת המידע של אתר החשבוניות ואתר הסליקה כמפורט למטה. פרטי נרשמים ומיילים יישמרו בידי המרכז והמרכז מתחייב לא למסור את הפרטים לצד שלישי בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות.

לאחר מסירת הפרטים תועבר לאתר החשבוניות האינטרנטי לצורך מסירת פרטי כרטיס האשראי שלך, אשר יעביר אותם לאתר סליקה בשם icount ואו פייפאל (להלן “האתרים החיצוניים”) לתשלום. רק לאחר אישור התשלום מחברת הסליקה, יספק האתר את המוצר/השירות לך. בעלי האתר חשופים רק למידע הנדרש לצורך אספקת המוצרים אליך מתחייבים שלא למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתך, ולא לעשות שימוש במידע מעבר לשימוש המתחייב לשם אספקת השירות והמוצרים והכל כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר. כל התנהלות התשלום ואיסוף מידע אחר יתבצעו מול האתרים החיצוניים כפופה לתקנוני ותנאי השימוש של האתרים החיצוניים ובאחריותם. בעלי האתר לא יישאו באחריות, כלפיך וכלפי כל צד ג’, בגין פעילות האתרים החיצוניים או מחדליהם. האתר לא ישא בכל אחריות כלפיך וכלפי כל צד ג’ בגין מסירת פרטיים שגויים או לא נכונים על ידך.

הנך מצהיר כי אתה פועל באתר בשמך או שהינך מורשה מטעם עסק ו/או תאגיד להזמין שירותים ו/או מוצרים באתר על פי תנאי תקנון זה במלואם. הינך מורשה לרכוש מוצרים או שירותים אחרים בתשלום באתר בתנאי שבידך (כאדם פרטי או כתאגיד) כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הידועות בישראל, שהינו שלך או שאתה רשאי להשתמש בו על פי דין, ובכפוף למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר והנך מקיים את התנאים בהסכם זה.

על תנאים אלה כמו על כל פעילות באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, או מי מטעמם או קשור אליהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר למדיניות זו, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב – יפו בישראל.

שביעות רצון חברי המרכז חשובה לנו מאוד, ועל כן בכל שאלה או בעיה נשמח אם תפנו אלינו ל-info@merkaz-nofach.co.il.