בס”ד

רוצים להשפיע על המערכה ולהיות שותפים לנצחון ישראל?

אנחנו מזמינים אתכם לשלושה ימי תיקון וכוח לישראל !!!
הכניסה ללא תשלום

בעת הזו רואים את נבואות הימים מתממשות בדיוק רב ומופתי!

אומות העולם מתחילים להתגרות אלו באלו,
דבר שיוביל למלחמת עולם שלישית

 תוך שימוש בנשק גרעיני ולא קונבנציונאלי וכולם יבקשו אח”כ לקום עלינו להשמידנו!

יהודי התפוצות יאלצו לחזור לישראל, אחרת ימצאו בסכנה קיומית. אנו רואים את הפגנות ההמונים בכל קצוות תבל במגמה לפגע ביהודי התפוצות, דבר שיאלץ אותם להחכים ולהציל את נפשם ולבוא לישראל!

העם היהודי מוכרח! להגיע למיקסום חוסן רוחני כדי להימנע מכל הדין שיורד על העולם ולהימנע מאבדות חלילה ושאר מיני פעולות איבה כלפיו.

לכך אנו מוציאים קול קורא ל-3 ימי תיקון עצומים תוך שימוש בכלים  עוצמתיים העומדים לרשותנו כאשר המטרות הן:

להשפיע שמירה והגנה עצומים על האומה 

עלייה מדרגת שכר ועונש ודרגה גבוהה יותר.

לחזק באופן משמעותי בשמירה וחוסן

את ידי חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון.

לאחד את האומה,

באמת גבוהה ואהבה טהורה ע”י כוח השפעה עצום של תורת ישראל וחכמת הקבלה.

למגר כל שונא ישראלי

ומנהיגיהם מעלינו לאלתר מבית ומחוץ.

להוקיע מעל ישראל

כל בוגד, כל מתנגד , כל מבקש רעתנו לאלתר, כל אויב ומפגע

לכן, החלטנו לעשות מעשה ולפעול פעולה עוצמתית במיוחד שתשדד מערכות שמים ותכניע את כל אויבנו לרגלינו ותבטל מעלינו כל גזרות ודינים משמים!

שלושה ימי תיקון מתוך שימוש בקבלה פילוסופית, קבלה מדיטטיבית, קבלה מיסטית ופנימיותה של תורת ישראל!

הרי אין כוח בבריאה חזק מכוחה של תורתו יתברך שבראה ברוב חכמתו וחסדו.

הלימוד יתקיים באשדוד פרונטלית ובזום אינטרנטית וישלב:

תיקונים מעומקי רזי הקבלה לאומה כולה

פעולות להכנעה והחרבת האויבים והמשנאים מעלינו

פעולות לחיבור וחיזוק ההנהגה הרוחנית העליונה על האומה

ניצחון והתגברות על כל דין וגזרה שקמה עלינו

תוכנית הלימוד

  • אשדוד, רחוב הדקל
  • 16:00-23:00
  • 12-14.11.23

✡ לימודי ישיבה לימוד מסכתות גמרא ודרשות

✡ לימוד מכתבי הרמ”ק פרדס רימונים, האלימה

✡ שער הייחודים

✡ ספר היצירה

✡ הזוהר הקדוש

תיקוני הזוהר, תיקון כרת, תיקוני הנפש, תיקוני תהילים, תיקוני מלאכים, פדיונות וכפרות, חלוקת מזון לעניים (יבוצע במקום בתפילות העניים), הקמת בתי דין של מטה להכרעה כנגד גזירות ודינים על ישראל והכנעת אוייבנו לאלתר.

יבוצעו במחזורי קריאה במשך שלושת ימי המפגשים

✡ לימוד והפעלה

✡ הפעלת חותמות שלמה

✡ פעולות בשמות קודש: עב’, מב’, שמות מטט’

✡ פעולות במלאכים

תיקוני הזוהר, תיקון כרת, תיקוני הנפש, תיקוני תהילים, תיקוני מלאכים, פדיונות וכפרות, חלוקת מזון לעניים (יבוצע במקום בתפילות העניים), הקמת בתי דין של מטה להכרעה כנגד גזירות ודינים על ישראל והכנעת אוייבנו לאלתר.

יבוצעו במחזורי קריאה במשך שלושת ימי המפגשים

✡ כתיבה בכוונה (ובטהרה).
✡ פעולות ארמרל, פעולות זימוני עליונים ומלאכים, הכנעת אחיזת טמאים אויבים, ביטול גזרות ודינים, שחרור ופדיונות ניצוצות כלואים, שימושי מתכות, תיקוני גלגולים וחובות והעלאת זכויות וקניינים רוחניים.

תיקוני הזוהר, תיקון כרת, תיקוני הנפש, תיקוני תהילים, תיקוני מלאכים, פדיונות וכפרות, חלוקת מזון לעניים (יבוצע במקום בתפילות העניים), הקמת בתי דין של מטה להכרעה כנגד גזירות ודינים על ישראל והכנעת אוייבנו לאלתר.

יבוצעו במחזורי קריאה במשך שלושת ימי המפגשים

לצורך היערכות נבקש אישור הגעה בהרשמה מוקדמת
(הכניסה ללא תשלום)